INFO: Denne hjemmeside opdateres ikke mere / The site are no longer updated.


Gotlandsdybet BY15

Info Det er muligt at zoome ind i figuren


Model
Cobios
Observationer
Klorofyl, Nitrat, Fosfat - vandprøver
Saltholdighet, Temperatur - CTD
Data er taget fra SMHI database SHARK (Svenks HavsARKiv). Data er blevet insamlet inden for svensk overvågning koordinerede af Naturvårdsverket
Kilde: SMHI