INFO: Denne hjemmeside opdateres ikke mere / The site are no longer updated.


Gniben VSJ20925

Info Det er muligt at zoome ind i figuren


Model
Cobios
Observationer
Klorofyl, Nitrat, Fosfat - vandprøver
Saltholdighet, Temperatur - CTD
OverfladevandsDAtabasen ODA
Kilde: DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet