INFO: Denne hjemmeside opdateres ikke mere / The site are no longer updated.


Nyheder

2019-01-01
Havudsigten opdateres ikke mere.
2015-11-07
Den store vækstsæson slutter nu. Algekoncentrationen er faldende . Vandtemperaturen er lav. Og vinden opblander vandet, så faren for store iltsvind er ovre.
2015-11-07
Bemærk. Fra 1. oktober til 1. april er solvinklen over Danmark så lav at satellitbillederne skal tages med stort forbehold.
2014-07-23
Det varme stille sommervejr giver opblomstringer av blågrønalger (cyanobakterier) i Østersøen og langs stranden i sydøstlige del af Danmark
2013-05-29
Ny parameter, Kd i satellitbilleder
2012-09-29

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi - har udgivet iltrapport for september 2012. Der blev især observeret lave koncentrationer i og omkring Det Sydfynske Øhav. Se mere http://dce.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/blaest-forvaerrede-lokalt-iltsvind-i-september/

2012-08-24
ENVISAT Status
2011-01-01
Nye hjemmeside havudsigten.dk lanceret