INFO: Denne hjemmeside opdateres ikke mere / The site are no longer updated.


Information om Cobios modellen

Alle model komponenter er baseret på den kommercielle software-pakke, MIKE by DHI. Den hydrodynamiske model, MIKE 3, løser den primitive ligningen tilnærmelse af Navier Stokes bevægelsesligninger. Den simulerer hastigheder, tryk, temperatur og saltholdighed på en tre-dimensionel gitter med 3 nautiske miles opløsning vandret og 1m i lodret.

Modellen er en såkaldt Flexible Mesh med varierende rumlig opløsning. Nedenfor vises et udsnit af modellens net.

Økosystemets parametre er simuleret ved hjælp af Ecolab-modulet, der er konfigureret med en model beskrivelse stand til at simulere udviklingen i af tre funktionelle grupper af alger.