INFO: Denne hjemmeside opdateres ikke mere / The site are no longer updated.


Gniben VSJ20925

Info Det er muligt at zoome ind i figuren


Model

Cobios Ensemble er en ensemble-model (Monte Carlo) med 20 medlemmer. Hvert medlem har lit forskellige parameterværdier som reflekterer usikkerheden i disse parametre. F.eks. kiselalgers maksimale vækst hastighed varierer mellem 1-2 /d med den mest sandsynlige værdi på 1.4 /d.

Resultater for de 20 simuleringer aggregeres og div. statistiske mål udregnes for hvert tidspunkt, f.eks. min,max og gennemsnit som vises i figuren oven.

Observationer

OverfladevandsDAtabasen ODA
Kilde: DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet