INFO: Denne hjemmeside opdateres ikke mere / The site are no longer updated.


Marcoast Aquamar Cobios
DHI

Havudsigten

En informationsservice vedrørende det marine og kystnære miljø.

Servicen er en demo-service leveret af DHI's Vandudsigten. På Havudsigten finder du oplysninger om mængden af planktonalger (klorofyl), vandtemperatur og saltholdigheder. Tidsserier for enkelte positioner (Stationer) viser også næringssalte. De fleste data er resultatet af DHIs daglige modelleringer af havets tilstand. For Stationer ses modelresultaterne sammen med måleresultater fra overvågningsprogrammet NOVANA. Udbredelsen af klorofyl vises som modelkort og satellitbilleder.

Skræddersyede services kan vise mange flere parametre som strøm og vertikale profiler. Mere information kan fås ved henvendelse til vandvagt@dhi.dk.

Modeldata leveres af DHI. Satellitbilleder leveres af DHI GRAS. Meteorologiske data til modelsimuleringer leveres af StormGeo.

Havudsigten er udviklet støttet af ESA projektet Marcoast; og EU FP7 projekterne Aquamar og CoBiOS samt DHI forskningsmidler.

Klorofyl fra økologisk model den 7/11 2015:

Model Klorofyl